top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverilja vanhaaren

Een persoonlijk merkkompas en Internal branding strategie voor elke organisatieadviseur.

Bijgewerkt op: 12 jun. 2019

Internal branding gaat over de identiteit en merk van een bedrijf. Zelfstandige organisatieadviseurs zijn zelf het merk. Bij persoonlijke Internal Branding gaat het over jezelf; je kan jezelf niet bedenken, je ontdekt jezelf. Het gaat om een proces van zelfkennis, ontwikkeling en uiteindelijk zelfrealisatie. Uitvinden waar de intrinsieke kracht van jezelf zit en hoe je deze kan gebruiken om je belofte aan een ander waar te maken en toegevoegde waarde voor een ander te creëren. Niet alleen datgene waar je goed in bent, maar vooral je onderscheidende vermogen, het unieke, waarin je wil uitmunten. (van Eck et al 2015, 57)


Je kunt pas een overtuigend merk bouwen, als je weet wie je bent en waar je voor staat. Het gaat over bekendheid geven, ik besta, daarna ik geef betekenis en ik ben mijn overtuiging. Dit is niet te kopiëren. Hoe kun je als persoon/ adviseur van binnenuit een sterk merk naar buiten opbouwen. Persoonlijke Internal Branding werkt uiteindelijk het beste omdat je eigen identiteit centraal staat en daarmee vervolgens naar buiten wordt gegaan. Merken maar ook adviseurs moeten hun doelgroep steeds meer aanspreken op zowel ratio als emotie. Ze moeten intellectueel overtuigend en emotioneel aantrekkelijk zijn. (Van Eck et al, 2015, 14)


Het gaat bij een adviseur niet alleen over wat hij doet, maar vooral hoe hij het doet. Elke adviseur is bekend met organisatie ontwikkeltools en programma’s als Internal Branding en Employee Experience en kan deze in verschillende fases implementeren, maar de sleutel naar succes en echt toegevoegde waarde is niet wat je doet maar hoe je het doet en dat moet gebaseerd zijn op je merkkompas en persoonlijke merkwaarden, je Persoonlijke Internal Branding strategie.


Om jezelf goed te positioneren in de markt moet de organisatieadviseur authentiek zijn, houding en gedrag en professionele invulling bouwt voort op de competenties en identiteit van de persoon. Ook moet je onderscheidend zijn, de meerwaarde laten zien tegenover andere aanbieders. Ten slotte moet de adviseur relevant zijn, aansluiten op de behoefte van de klant.


Elke adviseur moet dan ook van zich zelf een merkkompas maken, waarin de belofte aan de klant en hoe deze vanuit de eigen waarden wordt waargemaakt zichtbaar is. Dit vergt een hoge mate van zelfkennis en zelfreflectie en een dialoog met anderen waarin de adviseur zich kwetsbaar moet opstellen en transparant en open “feedback” moet vragen. Ook kunnen hierbij persoonlijkheidstesten en informatie over evaluaties en beoordelingen gebruikt worden. Nadat het Merkkompas is opgesteld moet de adviseur goed uitwerken waar hij of zij voor staat, zowel in woorden, beelden als verhalen. Deze moeten leidend zijn in de positionering, gedrag, strategie en communicatiemiddelen van de adviseur. Alleen dan zullen imago en de identiteit van de adviseur in overeenstemming zijn. Dit is de optimale situatie, de omgeving denkt over de persoon zoals de persoon dat wenst. Die moet wel zorgen dat dit positieve imago behouden blijft. Geen teflon of mooi gepoetst uiterlijk maar een adviseur die van uit eigen identiteit, authentiek, onderscheidend en relevant is, biedt de meeste toegevoegde waarde en is als mens persoonlijk en professioneel volledig in balans en gelukkig. (Bijgaand mijn eigen merkkompas als organisatieadviseur).


Betekenis terminologie:

Internal Branding gaat over het intern waarmaken van de merkbelofte en hiermee het versterken van de marktpositie. External branding gaat over het verspreiden van de belofte. Het geeft intern richting en geeft extern heldere verwachtingen. (Van Eck et al, 2015)

Een merk is niks anders dan een netwerk van associaties in het brein van de doelgroep. Het is het beeld dat mensen van een bepaald object (een organisatie, stad, product) hebben. En dat beeld bepaalt wat mensen van die organisatie, die stad of dat product vinden. Hoe groter de waardering voor de organisatie, hoe groter de reputatie en hoe sterker het merk. Merk en reputatie zijn twee kanten van de zelfde medaille: het merk is het netwerk van associaties, de reputatie is de waardering voor het daardoor ontstane beeld.

Identiteit is het totaal van visuele en niet visuele middelen dat een organisatie hanteert om zich te profileren naar alle relevante doelgroepen. Dit kan van advertenties tot beursdeelname, van mailing tot jaarverslag. Imago is het beeld dat de diverse publieksgroepen hebben van een organisatie. Wanneer het imago en de identiteit in overeenstemming zijn noemt men dat de optimale situatie. Het publiek denkt dan namelijk over de organisatie zoals de organisatie dat wenst.89 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page