top of page

WAT DOE IK?

shutterstock_697484575.jpg

Verandermanagement

Veranderprocessen zijn niet van bovenaf op te leggen. Je kunt geen mensen veranderen, mensen kunnen wel hun eigen gedrag veranderen. Organisatieverandering betekent dus uiteindelijk gedragsverandering. Hiervoor is de juiste interactie nodig en moeten rationele analyses  en inhoud verbonden worden met emotionele betekenisverlening.

 

Door de juiste aanpak en interventies, waarbij  managers en medewerkers en misschien zelfs andere stakeholders gezamenlijk een dialoog aangaan, kunnen nieuwe betekenisconstructies ontstaan. Hierdoor verandert gedrag, worden weerstanden weggenomen en kan nieuw resultaat worden geleverd.

shutterstock_578493865 (002).jpg

Employee Journey/Experience en talentontwikkeling
 

Employee Journey is een afgeleide van de Client Journey waar ik als marketeer ervaring mee heb. Hoe vind, verbind en behoud je de klant en uiteindelijk hoe maak je van je klant een ambassadeur en kun je je klant nieuwe klanten/donateurs laten werven.

 

Dit geldt ook voor medewerkers. Hoe trek je talent aan, hoe krijg je hun aandacht, hoe verbind je ze, hoe kunnen ze werken aan zelfontplooiing, hoe maak je ze gelukkig en hoe zorg je dat ze betrokken en bevlogen zich inzetten voor de organisatie. Mijn overtuiging is dat talentontwikkeling hand in hand gaat met organisatieontwikkeling. Ik heb, gebaseerd op het gedachtegoed van Employee Experience en Performance Management, een alternatief voor de traditionele HR-cyclus ontwikkeld.

own_brand.jpg

Internal Branding

 

Het merk is het krachtigste middel van een bedrijf om klanten emotioneel aan zich te binden. Het is het icoon dat betekenis geeft aan zijn diensten en producten. Het merk wordt al langer gebruikt om de perceptie van de klant in een bepaalde richting te sturen.

 

Nieuwer is het idee om het merk ook intern te gebruiken om medewerkers te sturen. Als zij het merk omarmen en toepassen in hun werk, vergroot dat de mogelijkheden voor het bedrijf om zijn ambities in de markt waar te maken. Ik help organisaties een Internal Branding traject op te zetten en te implementeren.

shutterstock_people in office 1375926026

Stakeholders Dialoog

Het is belangrijk een goede dialoog te hebben met alle stakeholders en daar ook werkelijk iets mee te doen. Aan de hand van diverse interventies, zoals een brainstormsessie op het gebied van product en marktinnovatie, of het maken van een waardenfoto, breng ik een zinvolle dialoog met stakeholders op gang en weet de uitkomsten daarvan te verbinden aan strategische keuzes en het implementeren van een stakeholdersbeleid.

bottom of page