top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverilja vanhaaren

Hoe kan je talent binden, boeien en laten groeien. Top 10.


Het is algemeen bekend dat veel sectoren kampen met personeelstekorten en met een bovengemiddeld hoog personeelsverloop. Organisaties proberen op allerlei creatieve manieren jong talent aan te trekken en te behouden. Wie de ‘heilige graal’ vindt, zou erg rijk kunnen worden. Echter, een ding is wel duidelijk, om het tij te keren moeten organisaties zich aanpassen en veranderen. Dit artikel levert 10 punten aan voor bedrijven om beter in staat te zijn talent aan te trekken en te behouden. En die gaan niet over een betere financiële beloning of het aantal vakantiedagen, maar over hoe je medewerkers kan binden en boeien en bovenal kan laten groeien.


Introductie:

Financiële prikkels zoals salarisverhogingen en bonussen werken helaas maar tijdelijk om medewerkers te behouden. Al snel is er een verzadigingsmoment waarop medewerkers toch weer meer willen en kijken of zij dit elders kunnen krijgen. Hierdoor ontstaat er een wedlooprace tussen bedrijven in een sector die de prijzen alleen maar opdrijven en die uiteindelijk tot niets leidt. Om zich echt te kunnen onderscheiden van andere horecabedrijven en talent te behouden, zijn heel andere maatregelen noodzakelijk. Ook willen we dat onze medewerkers zich steeds beter kunnen ontwikkelen.


Veranderingen in de maatschappij.

Net als bij klanten, streven we bij medewerkers ook niet meer naar tevreden, maar naar zeer tevreden. Betrokkenheid en bevlogenheid vergroten de kans dat de medewerker de zo noodzakelijke “extra mile” gaat. Hiervoor is het nodig dat medewerkers zich gezien voelen en dat ze het gevoel hebben dat ze een band met hun werkgever kunnen opbouwen. De individualisering van de laatste decennia, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt hebben geleid tot een toegenomen al dan niet vrijwillige flexibiliteit, resulterend in steeds meer tijdelijke contracten. Deze ontwikkeling staat haaks op het creëren van bevlogenheid en trouw en het lijkt er dan ook op dat de laatste jaren ook werkgevers zich steeds meer realiseren dat flexibiliteit weliswaar bedrijfseconomisch voordelen heeft, maar dat het opbouwen van een trouw en trots werknemersbestand in de weg staat. En een loyale werknemer is een enorme toegevoegde waarde.


Veranderingen in het werk.

Met name de jonge schaarse talenten zijn sneller uitgekeken en verveeld. Ze willen zich ontwikkelen, hun talenten benutten. Tegenwoordig worden medewerkers juist aangetrokken om met specifieke expertise in teamverband de organisatie niet alleen te ondersteunen en adviseren, maar ook om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Dat vergt een andere aanpak zowel in de fase dat we ze willen aantrekken als daarna wanneer we ze willen boeien om ze te behouden. Anders zijn ze zo weer vertrokken.

De werkgever moet weten wie wat wil bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit, structuur, variatie en autonomie, maar moet zich ook realiseren dat een medewerker een deel van zijn identiteit ontleent aan een bedrijf waar hij trots op kan zijn. Alleen wanneer de medewerker oprecht trots op zijn bedrijf kan zijn, zal hij optimaal produceren, innoveren en dus presteren. Dan zal hij het bedrijf helpen beter te presteren, terwijl de directie minder tijd en energie aan “control” hoeft te besteden. win - win noemen we dat. Voor de werkgever gaat het om de voorwaarden om de grootste talenten aan te trekken en te behouden en betere resultaten te laten leveren. Want het loont om medewerkers nog gelukkiger te maken dan ze al zijn, om echt het verschil te maken, zodat ze loyaal blijven en kunnen excelleren.

Voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om een klimaat te scheppen waar gelukkige medewerkers betere resultaten leveren.


Top 10 van voorwaarden om de grootste talenten te behouden en aan te trekken en betere resultaten te laten leveren.

Het loont om medewerkers nog gelukkiger te maken dan ze al zijn, om echt het verschil te maken, zodat ze loyaal blijven en kunnen excelleren.

Medewerkers willen:


1. Gehoord, gezien en gewaardeerd worden.

Door collega’s, leidinggevende en gasten.

Hierbij zijn het geven van complimenten en een beoordeling door de leidinggevende niet voldoende. Medewerkers willen continue feedback van hun “peers” en gasten. Gelukkig zijn er door technologische ontwikkelingen op dit gebied veel meer mogelijkheden. Denk aan Feedback Apps, en beoordelingssites als Tripadvisor.

2. Echt het gevoel hebben dat je een succesvolle bijdrage levert aan de organisatie en de wereld.

Weten medewerkers wat de missie van de organisatie is en is de belofte aan de gast duidelijk, en hebben zij het gevoel daar een directe bijdrage aan te leveren, elke dag weer. Bijvoorbeeld Tony Chocolonely: 100% slaafvrij chocola; Crazy about chocolate, serious about people. Coolblue: Hét voorbeeld zijn op het gebied van klantgerichtheid; alles voor een glimlach. Het welzijn van mensen en de aarde op de eerste plaats stellen.

3. Uitdaging de mogelijkheid het beste van jezelf te laten zien en steeds beter worden.

Niet alleen leren door middel van training en cursussen, maar vooral leren in teamverband, elkaar uitdagen, leren op de werkvloer met en van elkaar en de lat steeds hoger leggen. Niet werken aan waar je niet goed in bent maar vooral steeds beter worden waarin je wel goed in bent en vanuit je passie en drijfveren ontwikkelen.

4. Steun bij nare gebeurtenissen die medewerkers ongelukkig maken zoals familieproblemen of het verlies van een naaste.

In mijn geheugen gegrift staan de momenten dat mijn werkgeven en collega’s er echt voor mij waren. Niet een kaartje, maar bloemen met een mooi lint van de werkgever bij het overlijden van een naaste. Daar spreekt iedereen over op de crematie en maakt je trots zo’n goede en attente werkgever te hebben. Collega’s die je helpen met een flexibel rooster bij een ziek kind.

5. Goede relatie met je collega’s en leidinggevende en een cultuur waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Zoals je met je gasten omgaat, ga je met je collega’s om. Niet alleen voor de schermen maar ook achter de schermen. Respect en vertrouwen moet in het DNA van de organisatie zitten en zichtbaar en hoorbaar zijn in de dagelijkse omgang met elkaar.

6. Duidelijke verwachtingen en kaders scheppen en de mogelijkheid bieden om zelfinzicht te verbeteren.


Organisatiedoelstellingen zijn bekend en vertaald naar teamdoelstelling. Iedereen weet wat van hemzelf en van elkaar verwacht wordt. Daarnaast helpt het om goed inzicht te hebben in elkaars drijfveren sterke en zwakke kanten. Dit kan heel makkelijk verkregen worden door simpele online testen en tools die je kan gebruiken voor zelfkennis en persoonlijkheid. Hoe ben je eerlijk naar jezelf? Hoe creëer je een goed beeld van jezelf en waar wordt je gelukkig van.

7. Informele bedrijfscultuur en vrijheid, zelf bepalen wat je wanneer doet.

De vrijheid hebben om zelf of met je team je persoonlijke en teamdoelstellingen te formuleren en te monitoren. Zelf en/of met je team je rooster te maken en personeelsbezettingen in te delen.

8. Werken vanuit je eigen passie, drijfveren en optimaal je talenten benutten en daarbij een goede match tussen je eigen waarde en drijfveren en die van je werkomgeving.

Hierbij moet je natuurlijk wel goed inzicht hebben in de waarden en drijfveren van je organisatie en die van jezelf. Een ideale situatie ontstaat wanneer deze waarden en drijfveren op elkaar aansluiten. Bij voorbeeld de waarden: creatief en grensverleggend. Als jij dit bent is het goed om bij een bedrijf te gaan werken die deze waarden belangrijk vindt.

9. Veerkracht, mogen en kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

De wereld verandert snel, met alle gevolgen van dien ook voor de gastvrijheidsindustrie. Om al deze veranderingen de baas te blijven, is het belangrijk dat je een open geest hebt voor nieuwe ontwikkelingen en bereid bent je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Stilstand is achteruitgang. ‘Change is fun and is the one thing that never changes’.

10. Vitaliteit, fit zijn, voldoende slaap, gezonde voeding, beweging en bezinning (mindfullness)

Uiteraard geeft een fit lijf meer energie, meer weerstand en levert betere prestaties, zowel lichamelijk als geestelijk. Hiervoor is niet alleen voldoende beweging noodzakelijk maar ook gezonde voeding, voldoende slaap en regelmatig reflecteren en bezinnen, Dit kan door middel van Yoga en meditatie maar ook gewoon door regelmatig een wandeling


Elk van deze 10 voorwaarden hebben een positieve invloed op het geluk van medewerkers en daarmee op het succes van de organisatie. Het bedrijf dat deze voorwaarden weet te verankeren in zijn organisatie, zal talent beter weten te boeien en te binden. Uiteraard is het onmogelijk alle 10 punten tegelijk in te voeren en hoogstwaarschijnlijk voldoen de meeste bedrijven al aan een aantal van deze voorwaarden. Begin met drie punten te selecteren en ga daarmee aan de slag. Kies deze punten samen met de medewerkers en kies de voorwaarden die het beste bij de cultuur van je organisatie passen en het meest haalbaar zijn. Dit gaat niet vanzelf, hier is een gedegen plan van aanpak voor nodig. Uiteraard is het verstandig om je daarbij te laten ondersteunen door een talent- of organisatieadviseur. Deze neemt je blinde vlek weg en helpt om de voortgang te bewaken en echte resultaten te leveren op korte en lange termijn.

166 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page